Công trình lắp đặt sàn gỗ xương cá Chevron tại Opera House Hotel

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}
  • Hạng mục công trình: Công trình thương mại
  • Mã sản phẩm lắp đặt:  Sàn gỗ xương cá Lamton D3088 Lauzes Chevron 12mm